Diana/ Spreckels Center

Diana/ Spreckels Center

Photo by Gene Abravaya